Hvordan er det med SKAT og bogblogging?

Hvad jeg ved om SKAT og bogblogging

Jeg har googlet efter hvordan det helt præcist er med SKAT og bogblogging, anmeldereksemplarer og forlagsgaver, men det har været nærmest umuligt at finde konkret information nogen steder. Derfor ringede jeg til dem i går for at få svar på alle mine spørgsmål een gang for alle.

Dette indlæg henvender sig primært til andre bogbloggere, om end reglerne ikke er særskilte til denne niche (udskift bog med produkt, og så har du den). Derudover drejer dette indlæg sig specifikt om ikke-betalt arbejde, forstået på den måde, at bloggeren ikke modtager en kontantsum for arbejdet, men modtager bøger til omtale på diverse sociale medier, samt at bloggeren ikke er CVR-registreret.


Indlægget er opdelt i følgende sektioner:

 1. Skal jeg betale SKAT hvis jeg modtager bøger til anmeldelse?
 2. Hvor meget skal jeg betale i SKAT for et anmeldereksemplar?
 3. Hvordan fastsættes bogens værdi?
 4. Hvor skal værdien indberettes ved SKAT?
  1. Hvornår indberetter jeg værdien i min forskudsopgørelse?
  2. Hvornår betaler jeg til SKAT?
 5. Skal jeg betale SKAT, hvis bogen sendes tilbage til forlaget efter anmeldelsen er offentliggjort?
 6. Skal jeg betale SKAT af bøger der sendes uopfordret fra forlag? Eller bøger jeg modtager som gaver?
 7. Skal jeg betale SKAT af bøger, der bruges til give aways?
 8. To gode råd om SKAT og bogblogging


Disclaimer: Jeg har snakket med SKAT om bogblogging over telefonen. Telefonsamtaler til SKAT fungerer som vejledende samtaler, ønsker man bindende svar kan man kontakte SKAT digitalt. Det koster 400 kr., og svartiden er 3-6 måneder.

Desuden, jeg er ikke noget der ligner en skatteekspert, bare en frustreret person der ønsker konkrete svar på mit problem. Er du på nogen måde i tvivl, skal du kontakte SKAT på tlf. 70 22 18 18.Skal jeg betale SKAT hvis jeg modtager bøger til anmeldelse?

Ja, du skal betale SKAT, når du modtager anmeldereksemplarer til anmeldelse på din blog eller på andre sociale platforme. Der er ingen undtagelser til denne regel, og det betyder ikke noget at bogen principielt har en nulværdi*.

* Anmeldereksemplarer har en nulværdi, fordi de er stemplet som frieksemplarer der ikke må benyttes til videresalg.Hvor meget skal jeg betale i SKAT for et anmeldereksemplar?

Hvor meget du skal betale i SKAT afhænger dels af

 1. bogens værdi
 2. din trækprocent for B-indkomster.

Modtager du eksempelvis en bog til værdi af 299,95 kr., og din trækprocent er 38 % ser regnestykket således ud:

299,95 kr. x 38 % = 113,981 kr.

I dette tilfælde skal du altså betale 113,981 kr. for at modtage anmeldereksemplaret.


OBS! Du pålægges ikke 8 % i arbejdsmarkedsbidrag, når du modtager bøger til anmeldelse.Hvordan fastsættes bogens værdi?

Bogens værdi fastsættes ud fra handelsprisen, altså den pris bogen sælges til i butikkerne. Som oftest har forlaget vedlagt et papir, hvor denne pris står angivet som udsalgsprisen/salgsprisen. Vil du være sikker på a

t du har den korrekte pris, kan du kontakte forlaget direkte og høre hvad den vejlende udsalgspris er.Hvor skal værdien indberettes ved SKAT?

Du indberetter værdien for dine anmeldereksemplarer i Rubrik 20 i din forskudsopgørelse (læs mere om rubrik 20 her). Vær opmærksom på, at det udelukkende er dit eget ansvar at indberette oplysningerne til SKAT.


“Beløbet i rubrikken skal blandt andet omfatte: (…) Nettoindkomst fra ikke-erhvervsmæssig virksomhed, der ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig (hobbyvirksomhed).”

SKAT.dk (13. mar. 2020)

Hvornår indberetter jeg værdien i min forskudsopgørelse?

Der er to måder at indberette værdien på — SKAT anbefaler den første.

 1. I starten af året laver du et anslag over, hvor mange anmeldereksemplarer du regner med at modtage inden for gældende regnskabsår, og udregner en cirka værdi for disse eksemplarer. Denne pris angiver du i Rubrik 20, når du udfylder din forskudsopgørelse som normalt. Når halvdelen er året er gået, kan du revidere beløbet, og evt. rette værdien til baseret ud fra de eksemplarer du rent faktisk har modtaget.
 2. Du kan indberette værdien løbende, i takt med at du modtager anmeldereksemplarerne.

Hvornår skal jeg betale til SKAT?

Der er to måder at betale til SKAT

 1. Gennem din årsopgørelse, hvis du har indført beløbet på din forskudsopgørelse.
 2. Hvis der er tale om et lille engangsbeløb, kan du indbetale beløbet med det samme med dit Dankort eller Netbank på denne side.

SKAT og bogblogging

Skal jeg betale SKAT, hvis bogen sendes tilbage til forlaget efter anmeldelsen er offentliggjort?

Hvis bogen sendes tilbage til forlaget efter anmeldelsen er publiceret, skal du stadigvæk betale SKAT. Her er situationen dog en lidt anden.

Værdien tager stadigvæk udgangspunkt i handelsværdien, dog bliver denne betinget af, hvor meget du selv vurderer værdien til på baggrund af hvad du har brugt den til, og fået ud af det. Er det en gråzone? Det kan vi hurtigt blive enige om.

Om det betyder, at man skal basere prisen på, hvor mange % af ens samlede eksponeringer opslaget har udgjort, eller om man skal opgøre det i hvor mange dage, man har haft den. Det ved jeg ikke. Det eneste SKAT kunne sige med sikkerhed er, at du skal kunne argumentere for din indretning.Skal jeg betale SKAT af bøger der sendes uopfordret fra forlag? Eller bøger jeg modtager som gaver?

Hvis forlaget har sendt dig bogen som gave, eller har sendt den til dig uopfordret, gælder samme regler, som hvis du sender bogen tilbage efter anmeldelsen er publiceret. Du skal selv vurdere hvilken værdi bogen har for dig.

Hvor denne situation adskiller sig er, at det i grundtanken stadigvæk er handelsværdien der tæller, med mindre du kan argumentere for hvorfor bogen er af mindre værdi, eller er værdiløs.

Jeg kommer her med et eksempel, den SKAT-ansatte selv fortalte mig:

Hvis een har fået tilsendt en badeand, men hverken har børn eller badekar, så kan vedkommende notere produktet som værdiløst.Skal jeg betale SKAT af bøger, jeg bruger til give aways?

Hvis bogen bruges til en konkurrence, hvor konkurrencen er gratis og åben for alle, er gaven skattefri.

Afholdes konkurrencen i et lukket forum — en lukket Facebookgruppe, for særligt udvalgte følgere eks. for ens Patreon-følgere eller lignende, er gaven ikke skattefri. Derudover er det i teorien modtageren af gaven, der er den skattepligtige.To gode råd om SKAT og bogblogging

 1. Er du i tvivl om værdisætningen — hold dig til handelsprisen!
 2. Hold en opdateret inventarliste. Hvis SKAT henvender sig, skal du kunne dokumentere de produkter du har modtaget, hvad værdien er, hvordan du har afviklet produktet, og hvilken værdi du har oplyst til SKAT.

  Hvis du er interesseret i det, kan jeg vise hvordan jeg selv holder styr på mit inventar. Skriv i kommentarfeltet, eller kontakt mig på Instagram.


Har du flere spørgsmål om SKAT og bogblogging?

Har du flere spørgsmål til det her med SKAT, må du endelig stille det i kommentarfeltet eller på Instagram. Det er både, hvis der er noget du vil have uddybet, eller hvis der er andre spørgsmål der lige falder dig ind. Så vil jeg gøre mit allerbedste for at besvare dem, eller tage undersøgelsen videre.

Du kan også følge med under den nye kategori At have en bogblog, hvor jeg vil samle lignende indlæg.OBS! Dette blogindlæg er baseret på de svar, jeg selv fik i en telefonsamtale med SKAT d. 12. marts 2020. Ændrer reglerne sig for fremtiden, er det ikke sikkert at opslaget bliver opdateret øjeblikkeligt. Jeg skal nok gøre tydeligt opmærksom på, hvornår opslaget senest er opdateret.

Dette er stadigvæk et nyt” område, og vedkommende jeg snakkede med synes selv gråzonerne var svære at definere, så få endelig ikke ondt i maven hvis du også har.

Tags:

michella b.

blogger, boghandler. bosat i odense. bog- & technørd. i <3 some

Leave a Comment